รับข้อมูลข่าวสารจาก
Kuraburi Greenview Travel
Submit
เที่ยวเป็นหมู่คณะ
ระยะเวลา :

พิเศษสำหรับท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 30 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยเรือเร็ว ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน พักรีสอร์ท 1คืน อาหาร 3 มื้อ

3,600 บาท/ ท่าน

จองทัวร์