รับข้อมูลข่าวสารจาก
Kuraburi Greenview Travel
Submit

Phrathong Island 2 Day 1 Night in tent

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • Minimum 4 persons : Adult 3,200 THB/person , Child 4-12ys 1,920 THB/peson

TH

ทัวร์ 2 วัน 1 คืน พักเต็นท์ Unseen in Thailand  เกาะพระทอง

 

 

ราคา/คน

ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา ผู้ใหญ่  3,200 , เด็ก 1,920  บ.

โปรแกรม

 

วันแรก

 

09.00 น.

 ออกจากคุระบุรี กรีนวิวรีสอร์ท สู่ท่าเรือกรีนวิว

 09.30

 เดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่เกาะพระทอง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

 

ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตชาวประมง และป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์

 10.15

 เดินทางถึงเกาะพระทอง เยี่ยมชมชมวิถีชีวิตชาวบ้าน หมู่บ้านชาวประมง 

 

จากนั้นนั่งรถพื้นเมืองชมทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาที่เกาะพระทอง

12.00น.

รับประทานอาหารเที่ยง และ ผ่อนคลายในบรรยากาศชายทะเลส่วนตัว

18.00 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นสไตล์พื้นบ้าน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงาม

19.30 น.

ส่องดูชีวิตสัตว์น้ำยามค่ำคืน ทั้งปู ปลา กุ้ง หอย

20.30 น.

พักผ่อน เข้าที่พักเต็นท์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ณ เกาะพระทอง

วันที่สอง

 

05.30 น.

รับประทานอาหารว่าง  เดินทางโดยรถชมชีวิตสัตว์ป่ายามเช้า เช่น กวางป่า

 

หมูป่า นกเงือก และนกตะกรุม  หลังจากนั้นเพลิดเพลินใจทุ่งหญ้าสีทอง

 

ได้รับขนานนามว่าเป็นสะวันนาเมืองไทย  และได้บันทึกเป็น Useen in Thailand

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า และพํกผ่อนตามอัธยาศ

 

 

 11.00 น.

 อำลาเกาะพระทอง  เดินทางกลับท่าเรือกรีนวิว

11.45 น.

 ถึงท่าเรือกรีนวิว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   
   

 ราคานี้รวม:

 ค่าเรือหางยาว และรถบนเกาะพระทอง, อาหาร 3 มื้อ, ไกด์ท้องถิ่น , เครื่องดื่มและผลไม้, เต็นท์, ประกันภัย 1ล้านบาท

Eng

2 Day 1 Night  in Tent at Phrathong Island

 

Price/pax.

 

Minimum 4 persons :  Adult  3,200 THB/person  ,Child 1,920 THB/person

Program

Day 1

 

09:00 AM  

Leaving from Kuraburi Greenview Resort to Greenview Pier.

09:30 AM  

Arrival at Greenview Pier than going to Phratong Island by long tail Boat

 

which will take 45 min. Along the way take a look fish farm,

 

fisherman boat, and beautiful mangrove forest

10:15 AM

Arrival at Phratong Island. Visiting fisherman village where you can see

 

local people lifestyle. After that sightseeing the fascinating nature 

 

of Phratong Island by car.

12:00 PM  

Time for lunch, enjoying your Thai food. 

 

After lunch, relaxing on the beach and snorkelling.

18:00 PM

Relishing Thai-food dinner surrounded by charming sunset scenery.

19:30 PM 

Peeping sea animals; fish, shrimp, and crab in the night time.

20:30 PM

Relaxing in Tent.

Day 2

 
   
   

05:30 AM 

Having coffee and Toast than transfer by car to see wild-island animals, 

 

sometime we can see wild deer, wild pigs, hornbills and adjutant birds.

9:00 AM

After that delight with supreme golden meadow scenery which has been

 

dubbed as  “Thailand’s Savannah” also “Unseen in Thailand”.  

 

Breakfast and relaxing on the beach.

11:00 AM  

Leaving from Phratong Island to Greenview Pier.

11:45 AM  

Arrival at Greenview Pier.

Included :

Transfer (long-tail boat, car), 3 Thai-food meals, Local Guide,

 

Soft Drinks and Fruit, Tent, Insurance (1 million Baht)

 

 


Special Price : 3,200 THB/4 Pax

จองทัวร์