รับข้อมูลข่าวสารจาก
Kuraburi Greenview Travel
Submit

มหัศจรรย์กุ้ยหลินเมืองไทย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • พักรีสอร์ทกรีนวิว ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 4ท่าน

 วันแรก

ลงทะเบียนเข้าพัก คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  รับประทานอาหารมื้อค่ำที่ครัวนางย่อน
วันที่สอง  
 8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท เตรียมตัวออกเดินทางไปยังเขื่อนรัชประภา
 9.30 น. ลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางไปยังแพที่พัก ชมธรรมชาติของเขาหินปูนซึ่งเรียงตัว 
  กันอย่างสลับซับซ้อน ทิวทัศน์แปลกตาที่นี่เองได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย
11.00 น. ถึงแพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เลือกกิจกรรม ตกปลา ว่ายน้ำเล่น หรือพายแคนนู
  น้ำใสสามารถมองเห็นฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมาอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นบนแพอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก
วันที่สาม  
 7.30 น. เช้าตรู่ของวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า
 8.00 น.

ขึ้นเรือหางยาว นั่งเรือไปชมกุ้ยหลินเมืองไทยอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบ ชมความงาม

  ของแท่งหินและชะง่อนผาที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำเป็นทิวสลับซับซ้อนตัดสายหมอกยามเช้า
 

นุ่มนวลชวนฝันดังภาพวาดของจิตกรจีน นอกจากนี้บริเวณหน้าผายังมีปาล์มราหู ซึ่งเป็นปาล์ม

  ที่หายากพบเฉพาะที่นี่ให้ดูอีกด้วย
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนแพ จากนั้นจัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับ

13.00 น. ลงเรือหางยาวเดินทางกลับฝั่ง ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนของการไฟฟ้า
13.45 น. เดินทางกลับถึงสันเขื่อน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Special Price : 5,800

จองทัวร์