รับข้อมูลข่าวสารจาก
Kuraburi Greenview Travel
Submit

Ao Phan-Nga&Greenview Resort

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • พักรีสอร์ทกรีนวิว เที่ยวอ่าวพังงา ชมถ้ำพุงช้าง (เริ่มต้นที่4ท่าน)

 วันแรก

ลงทะเบียนเข้าพัก คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

  รับประทานอาหารมื้อค่ำที่ครัวนางย่อน
วันที่สอง  
 7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท เตรียมตัวออกเดินทางไปยังบ้านท่าด่าน
 9.00 น. ถึงท่าเรือท่าด่าน ขึ้นเรือหางยาวไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสมบูรณ์ของป่าชายเลน ผ่านเขาหมาจู เขาเขียน
  เกาะปันหยี และถ้ำลอด ซึ่งภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
11.00 น. ถึงเขาตะปู(เจมส์บอนด์ไอส์แลนด์)
12.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับฝั่งบ้านท่าด่าน
14.00 น.

เดินทางต่อไปยัง ถ้ำพุงช้าง ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดพังงา รูปลักษณะคล้ายช้างหมอบ

  ภายในถ้ำมีความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หยดน้ำภายในถ้ำ เกิดประกายเหมือนเพชร 
  ทั้งยังเป็นถ้ำแหล่งที่สองของเมืองไทยที่มีการค้นพบ ค้างคาว คุณกิติ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลก
16.00 น.

อิ่มอร่อยกับขนมจีนอันลือชื่อ ของเมืองพังงา

17.00 น.  เดินทางกลับที่พัก คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท
18.30 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สาม  
 

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  จัดเตรียมสัมภาระ / เช็คเอ้าท์


Special Price : 3,900

จองทัวร์