3 Day 2 Night Surin+Kai : SUGVKi32

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน ทัวร์ดำน้ำตื้นเกาะตาชัย 1 วัน
  • พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 2 คืน อาหาร 6 มื้อ
  • Price: 9,300 THB
  • Internet rate: คนไทย8,500 บ./คน ,Foreigner 8,900 THB/pax.

ดำน้ำตื้น หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน เกาะไข่ 1 วัน
พักคุระบุรีกรีนวิวรีสอร์ท (บนฝั่ง)

วันแรก เข้าพักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท
18.30น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ฟรีอาหาร เย็น)
วันที่สอง (เกาะสุรินทร์)
08.00น. ออกเดินทางจากรีสอร์ทสู่ท่าเรือ กรีนวิว
08.30น. พร้อมกันที่ท่าเรือ "กรีนวิว" ลงทะเบียน มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์
09.00น. มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speed Boat
10.00น. สัมผัสความงดงามของน้ำทะเล ท้องฟ้าสีครามและแสงแดดที่ตัดกันได้อย่างกลมกลืน
      ตื่นตากับปะการังหลากสีสันฝูงปลาหลากชนิดที่ "อ่าวผักกาด" "อ่าวช่องขาด"
12.00น. ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารบนเกาะและบรรยากาศสดชื่นบริเวณ "อ่าวช่องขาด"
13.30น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ว่ายน้ำชมความสมบูรณ์
    ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริเวณ อ่าวสับปะรด,อ่าวบอน
15.30น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ที่รอท่านกลับมาเยือนอีกครั้ง
16.30น. ถึงท่าเรือคุระบุรี กรีนวิว ส่งท่านกลับที่พัก "คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท"
18.30น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวนางย่อน (ฟรีอาหารเช้า เที่ยง เย็น)

วันที่สาม (เกาะไข่)
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (เก็บสัมภาระเช็คเอ๊าท์)
09.00น. เดินทางออกจากรีสอร์ทไปยังท่าเรือคุระบุรี
09.20น. ถึงท่าเรือคุระบุรี เดินทางโดยเรือหางยาวชมป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางซึ่งเป็น
    แหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล พร้อมทั้งชมวิถีชีวิตชาวประมงและกระชังปลากะพงแดง
10.00น. ถึงเกาะไข่ ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลพร้อมกับฝูงปลาที่มีสีสันสะดุดตา
11.00น. เดินทางขึ้นหาดเกาะไข่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันสไตล์ไทยๆ กับข้าวห่อใบตองและอาหารพื้นบ้าน
13.00น. ช่วงบ่ายดำน้ำจุดที่สอง ท่านจะได้เจอปะการังอ่อนหลากสีสันพร้อมทักทายฝูงปลานานาชนิด
14.00น. เดินทางโดยเรือหางยาวมาที่เกาะระ
14.30น. เดินทางถึงเกาะระ ชมวิถีชีวิตชาวเลและความสวยงามของเกาะระ
15.30น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรี อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ฟรีอาหารเช้า เที่ยง)
ราคานี้รวม : เรือโดยสารไป-กลับ สปีดโบ๊ท,ค่าธรรมเนียม,อาหาร6มื้อ,ผลไม้เครื่องดื่มระหว่างการดำน้ำ,
อุปกรณ์ดำน้ำ,ประกันภัย1ล้านและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,ที่พัก 2 คืนที่ คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท
 **จุดดำน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
 
 
Snorkeling at Surin Islands Day tour, Kai Islands Day tour
with 2 Nights at Kuraburi Greenview Resort (Onshore)
Day 1 Check in at kuraburi greenview reosrt 
18.30 Have dinner and relax and overnight at Kuraburi Greenview Resort.
Day 2 (Surin Islands)
07.00 Have breakfast.
08.00 Departure from Resort to Kuraburi pier.
08.30 Arrival at Kuraburi pier and Register.
09.00 Depart from Kuraburi pier to Surin Islands by speed boat.
 which will take approximately 1 hour.
10.00 Enjoy snorkling time at Pakkard bay and pae Rock.
 These areas we can find sea turtles and the variety of marine life 
 such as Blacktip shark, Barachdas, and Giant clam.
12.00 Thai lunch set manu serve at National park restaurant.
13.30 Snorkeling again at sapparot bay and Bon bay where is easy to see coral
 reefs, sea anemone and clown fish. Then visit Moken village, Moken is the sea
 gypsy who still have the real sea gypay traditional  ways of life.
15.30 Keep this memorable islands in your mind and back to Greenview pier
16.30 Arrive at the pier to kuraburi greenview resort.
18.30 Have dinner and relax and overnight at Kuraburi Gewwnview Resort.
Day 3 (Kai Islands)
07.00 Have breakfast and Check out.
09.00 Departure to Kuraburi pier.
09.20 Board long tail to Kai Islands. Along the way, You can see the mangrove forest
 where the marine life are born and grow, and watch fisherman way of life.
10.00 Snorkeling see the beautiful of the underwater world at Kai Islands with various king of fish.
11.00 Relaxing at Kai Islands Beach.
12.00 Lunch will be served in jungle style, Rice wrapped in banana leaves of jungle exporers for
 centuries past.
13.00 Snorkeling in second point, Discover the abundance of coral reefs, Soft corals, Stag horn corals,
 Sea anemone and various kind of fish.
14.00 Board long tail boat from Kai Islands to Ra Islands.
14.30 Arrive at Ra Islands, Leisurely visit the beautiful of people at the islands.
15.30 Returns to Kuraburi pier
16.00 Arrive at Kuraburi pier and transfer back.
 
Price included: 2 nigths at Kuraburi Greenview Resort, Food and beverage, Transfer boat (speed boat and Long-tail boat),
Soft drink and fresh truil on board, Mask+Snorkel+Fin, Insurance 1 million THB, Local Guide.

Remark: Snorkeling point and time be changed depend on tide and weather condition with carefully
consider in your safety.
 
 
 
 
 
 
 


Special Price : 8,900 THB

จองทัวร์