3 Day 2 Night: SU21GV21:

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน
  • พักเต็นท์ที่เกาะ 1 คืน พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 1 คืน
  • อาหาร 6 มื้อ
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ผ้าขนหนู ประกันภัย 1 ล้านบาท
  • ราคา: คนไทย 7,100 บ./ท่าน ต่างชาติ 7,300 บ./ท่าน

 

TH รหัสโปรแกรม Su21GV21  : 3 วัน 2 คืน 
  พักเต็นท์ ที่เกาะ 1 คืน   พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 1 คืน อาหาร 6 มื้อ
าคา/คน ผู้ใหญ่  6,500 บ , เด็ก 3,900 บ.
   
  วันแรก

 

 08.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ท ไปท่าเรือคุระบุรี
08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท
10.00 น. สัมผัสความงดงามของน้ำทะเล  ท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดที่ตัด
  กันได้อย่างกลมกลืน ตื่นตากับ ปะการังหลากสีสัน ฝูงปลาหลากชนิดที่
  “ อ่าวผักกาด” และ “กองหินแพ”
12.00 น. ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารบนเกาะและบรรยากาศสดชื่น   บริเวณ “อ่าวช่องขาด”
13.30 น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลมอแกน   แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ว่ายน้ำชมความสมบูรณ์

ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย บริเวณ อ่าวสับปะรด,  อ่าวบอน  
15.30 น. เข้าที่พักเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด
18.00 น รับประทานอาหารมื้อค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันที่สอง  
 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า รับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
 9.00 น. นั่งเรือหางยาวไปดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวไม้งาม
  * จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง เกาะตอริลลา , อ่าวผักกาด 
  อ่าวจาก, อ่าวเต่า, อ่าวแม่ยาย,อ่าวมังกรประมาณ 3 – 4 จุด /ทริป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ   
14.30 น. จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.30 น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์เพื่อรอท่านกลับมาเยือนอีกครั้ง
16.30 น.

ถึงท่าเรือคุระบุรี กรีนวิว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก คุระบุรี กรีนวิวรีสอร์ท 
 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารครัวนางย่อน
 วันที่สาม  
 

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  จัดเตรียมสัมภาระ / เช็คเอ้าท์

  บริการที่เราจัดให้ : 
  ที่พัก/เต็นท์, เรือโดยสารไป-กลับ สปีดโบ๊ท ,ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ, อาหาร, ผลไม้เครื่องดื่มระหว่างการดำน้ำ,
  อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ตีนกบ ผ้าขนหนู, มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ  และประกันภัยวงเงิน 1 ล้านบาท 
  *หมายเหตุ*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น และความปลอดภัยของลูกค้า 

 

ENG SU21GV21 : 3 Day 2 Night
  Snorkel Surin island 2 day ,1 Night in Tent , 1  Night at Resort (Onshore),  6 meals.
Price/pax    Adult  6,700  THB    Child    4,020 THB ( 4-12 ys. )
1st Day
  08.00 Depart from Kuraburi Greenview Resort to the pier.
  08.30 Register and have time for coffee break at Greenview Tour office.
  09.00 Depart from Kuraburi Greenview pier to Surin Islands by speed boat which will 
  take approximately 1 hour.
  10.00 Enjoy snorkeling time at Pakkard bay and Pae Rock .
  12.00 Thai lunch set menu serve at National park restaurant.
  13.30 Snorkeling again at Sapparot Bay and Bon Bay where is easy to see coral reefs, 
  sea anemone and clown fish. Then visit Moken village.
  15.00 Return to Surin national park camping area.
  18.00 Dinner at the national park  restaurant and relax at your private tent.
2nd Day  
  07.30 Have breakfast.
  09.00 Take long tail boat to Mankorn Island to see varity reef and fish.
  Enjoy beautiful beach at Mai Ngam Bay.
  12.00 Lunch at the Surin national park restaurant.
  14.30 Prepare to leave Surin Islands.
  15.00 Depart  from Surin Island by Speed boat.
 16.00 Arrive at the pier and go to Kuraburi Greenview Resort
 18.00 Have the dinner and relax and rest overnight at Kuraburi Greenview Resort.
 3rd Day  
  08.00

Have breakfast

  12.00 Prepare  to check-out. Have a good day.
   
  Price included : Room/Tent, Food and Beverage  
  ,Transfer Boat (Speed boat and Long-tail Boat) ,fruit on board, Mask+Snorkel+Fin, 
   Insurance 1 million Bht, Local Guide ,Soft drink and fresh.
 
  Remark: Snorkeling point or tour program can be changed on climate and weather 
   condition. However, we provided  by safety first 

Special Price : 6,700 Bht.

จองทัวร์